„RODZICU!
DAJ SWOJEMU DZIECKU MOŻLIWOŚĆ
WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU”

ZAPRASZAMY dzieci w wieku od 5 lat.

Informacje TOP DRAGON

Drodzy rodzice w związku z obowiązkiem posiadania przez dzieci aktualnych badań lekarskich, informujemy że dzieci urodzone w 2008 r. i starsze do końca października muszą przedstawić książeczkę sportową z aktualnym badaniem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom , skontaktowaliśmy się z lekarzem, który w dniu 24 października (wtorek) przybędzie do „ELEKTRYKA „ i od godziny 17.00 będzie przeprowadzał badania. Aby przystąpić do lekarza trzeba posiadać aktualne badania krwi, moczu i OB. Bardzo prosimy o informacje, które dzieci będą korzystać z lekarza, aby uniknąć kolejek przed lekarzem. Koszt badania wynosi 50 zł, płatne u lekarza.

Przypominamy ,iż płatność za zajęcia jest do 15 bieżącego miesiąca i wynosi 90 zł od dziecka i 150 zł od rodzeństwa. Płatności można dokonać u trenera lub na konto: EUROBANK 52 1470 0002 2283 3148 0905 0001 Mariusz Jaszewski

Przypominamy również o płatności do 15 listopada rocznej składki członkowskiej na rok szkolny 2017/2018 w kwocie 60zł na konto : Raiffeisen Bank - 27 1750 0009 0000 0000 3064 6177 z dopiskiem „cele statutowe lub składka członkowska” oraz Imię i Nazwisko DZIECKA

Od tego roku powołujemy grupę „ TOP DRAGON”. Listę nominowanych podają trenerzy. Nominowane osoby maja obowiązkowy 3 darmowy trening w poniedziałek od 17.30 oraz od 2018 roku zwrot opłaty startowej na zawodach , darmowe koszulki klubowe i ewentualnie dresy klubowe. Do obowiązków należy udział w min. 3 treningach w tygodniu i randori, oraz udział w zawodach.

W dniu 13 października(piątek) zajęcia o godzinie 17.00 zostają odwołane, zapraszam w inne dni lub tego dnia na 17.15 do SZKOŁY SPOŁECZNEJ